DIGITÁLNY ŽIAK

DIGITÁLNY ŽIAK

DIGITÁLNY ŽIAK

Združenie Základných škôl Slovenska patrí medzi spolupracujúce organizácie v národnom projekte Digitálny žiak.

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) vnímam ako úspešný výsledok rokovaní aj so Združením základných škôl Slovenska. Zvlášť v čase príprav kurikulárnych zmien je dôležité zabezpečiť všetkým žiakom základných škôl prístup k informačno-komunikačným technológiám. V rodinách, kde rodič nemôže finančne pokryť náklady na nákup digitálnych technológií, prispeje tento projekt finančnou pomocou. Verím, že vďaka tejto, aj keď len jednorazovej pomoci, sa posunieme ku kvalitnejším digitálnym zručnostiam našich žiakov, a tak im umožníme lepšie uplatnenie na európskom trhu práce.“ Eva Horníková (prezidentka ZZŠS)

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk

Fotografie: Digitálna koalícia/Peter Brichta

Metodické pokyny

Prílohy

digitálny žiak metodické usmernenie časté otázky a odpovede

digitalny-ziak-metodicke-usmernenie-caste-otazky-a-odpovede.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,5 kB

digitálny žiak metodické usmernenie opis cieľových skupín

digitalny-ziak-metodicke-usmernenie-opis-cielovych-skupin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,34 kB

digitálny žiak metodické usmernenie opis digitálnych zariadení

digitalny-ziak-metodicke-usmernenie-opis-digitalnych-zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,06 kB

digitálny žiak metodické usmernenie pre komunikáciu o projekte

digitalny-ziak-metodicke-usmernenie-pre-komunikaciu-o-projekte.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,57 kB

digitálny žiak metodické usmernenie pre vedenie školy rola školy v projekte

digitalny-ziak-metodicke-usmernenie-pre-vedenie-skoly-rola-skoly-v-projekte.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,55 kB
Dátum vloženia: 1. 5. 2023 12:01