Výzva k odbornému dialógu s cieľom nastavenia systémového riešenia financovania škôl a školských zariadení

Výzva k odbornému dialógu s cieľom nastavenia systémového riešenia financovania škôl a školských zariadení

Výzva k odbornému dialógu s cieľom nastavenia systémového riešenia financovania škôl a školských zariadení

Vážený pán minister,

v mene 7 predstaviteľov profesijných organizácií pôsobiacich v oblasti školstva a vzdelávania Vám posielame žiadosť o iniciovaniu a odbornému zastrešeniu odpolitizovaného procesu nastavenia komplexného systémového riešenia financovania škôl a školských zariadení (kompletné znenie našej žiadosti je v priloženom liste Typ: PDF dokument, Velkosť: 240.43 kB).

K naliehavosti zodpovedného a odborného riešenia tejto otázky nás vedú viaceré skutočnosti, na ktoré dlhodobo upozorňujeme. Najvypuklejšie problémy z dlhoročnej školskej praxe dokumentujú, že mnohé dobre mienené zámery sa reálne nenaplnili, ale naopak, zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam doteraz spôsobujú značné, niekedy až existenčné problémy v aplikačnej praxi, ktoré sa výrazne prejavili počas pandémie i následných kríz, napr. finančná až existenčná nestabilita prehlbujúca sa v krízových situáciách, neprehľadnosť a neefektívnosť finančných tokov smerujúcich do školského systému, či nerovný prístup k školám a školským zariadeniam z pohľadu financovania.

Naše organizácie Vám ponúkajú podporu i dlhoročné skúsenosti našich expertov v spoločnom odbornom dialógu pri analýze súčasného stavu, nastavovaní zmien s cieľom systémovej zmeny nastavenia financovania a odstránenia všetkých problémov vyplývajúcich z nejednotného financovania takmer polovice nášho školského systému.

Pod list sa podpísali:

PhDr. Marián Damankoš, PhD., prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska, riaditel@esspo.sk

RNDr. Jozef Škorupa, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, arsgsr@gmail.com

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, statutar@sukromneskoly.sk

Ing. Felix Dömény, prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, domeny@fajnorka.sk

RNDr. Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení SR, pavel.sadlon@gymls.sk

Mgr. Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska, prezident@zkss.sk

Mgr. Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, eva.hornikova@zskarlova61.sk

Prílohy

List-Ministrovi_MSVVaS-SR-ziadost-o-systemove-riesenie-financovania.pdf

List-Ministrovi_MSVVaS-SR-ziadost-o-systemove-riesenie-financovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,43 kB
Dátum vloženia: 27. 4. 2023 11:55