Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa

Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa 1

Bratislava 19. apríla (TASR)

Kurikulárna reforma požaduje od učiteľov zmeny v spôsobe vyučovania, na riaditeľoch škôl je efektívne riadenie tejto zmeny. Bez toho, aby vzdelávali v manažérskych zručnostiach, môže byť táto reforma veľmi náročná. Samotní riaditelia sa v týchto zručnostiach vzdelávať chcú. Vyplýva to z predbežných výsledkov dotazníka neziskovej organizácie Edulab.

„Medzi vzdelávacími témami, o ktoré majú riaditelia záujem, sa objavila napríklad práca s tímom a ako ho pripraviť na zmeny, time manažment, základné manažérske zručnosti začínajúceho vedúceho zamestnanca či manažovanie školských tímov. Sú to konkrétne manažérske zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek samotných riaditeľov,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Ján Machaj.

Kľúčové nastavenie a postavenie riaditeľa školy pri zavádzaní zmien v škole vyplynulo aj zo záverov informatívnej inšpekčnej činnosti v 39 školách, ktoré overujú nový štátny vzdelávací program. Riaditelia škôl majú totiž rovnaké manažérske úlohy ako riaditelia podnikov a firiem.

Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej musia vedieť pomenovať silné a slabé stránky svojich zamestnancov, jasne určiť víziu a priority svojej školy či vybudovať si podporný tím kolegov pre napĺňane cieľov vzdelávania. K oblastiam, ktoré manažuje každý riaditeľ, patria napríklad nové predmety, vyučovanie v blokoch, integrované vyučovanie či spolupráca učiteľov počas vyučovacej hodiny. Rovnako tak podpora sebarozvoja a profesijného rastu učiteľov.

„Keď sa budú učitelia dostatočne školiť, získajú autonómiu, budeme im dôverovať a budeme sa starať o ich pracovné prostredie a podmienky, povedie to k zmene v školstve,“ poznamenala Horníková.

Všetky základné školy majú podľa novej kurikulárnej reformy učiť od školského roku 2026/2027.

Dátum vloženia: 19. 4. 2024 22:01