Menu
Združenie základných škôl Slovenska

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Združenie základných škôl Slovenska
Bratislavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Trnavský kraj Prešovský kraj

Združenie základných Škôl Slovenska je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou.

Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa

Riaditelia škôl súhlasia s potrebou manažérskeho vzdelávania sa 1

Bratislava 19. apríla (TASR)

Kurikulárna reforma požaduje od učiteľov zmeny v spôsobe vyučovania, na riaditeľoch škôl je efektívne riadenie tejto zmeny. Bez toho, aby vzdelávali v manažérskych zručnostiach, môže byť táto reforma veľmi náročná. Samotní riaditelia sa v týchto zručnostiach vzdelávať chcú. Vyplýva to z predbežných výsledkov dotazníka neziskovej organizácie Edulab.

„Medzi vzdelávacími témami, o ktoré majú riaditelia záujem, sa objavila napríklad práca s tímom a ako ho pripraviť na zmeny, time manažment, základné manažérske zručnosti začínajúceho vedúceho zamestnanca či manažovanie školských tímov. Sú to konkrétne manažérske zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek samotných riaditeľov,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Ján Machaj.

Kľúčové nastavenie a postavenie riaditeľa školy pri zavádzaní zmien v škole vyplynulo aj zo záverov informatívnej inšpekčnej činnosti v 39 školách, ktoré overujú nový štátny vzdelávací program. Riaditelia škôl majú totiž rovnaké manažérske úlohy ako riaditelia podnikov a firiem.

Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej musia vedieť pomenovať silné a slabé stránky svojich zamestnancov, jasne určiť víziu a priority svojej školy či vybudovať si podporný tím kolegov pre napĺňane cieľov vzdelávania. K oblastiam, ktoré manažuje každý riaditeľ, patria napríklad nové predmety, vyučovanie v blokoch, integrované vyučovanie či spolupráca učiteľov počas vyučovacej hodiny. Rovnako tak podpora sebarozvoja a profesijného rastu učiteľov.

„Keď sa budú učitelia dostatočne školiť, získajú autonómiu, budeme im dôverovať a budeme sa starať o ich pracovné prostredie a podmienky, povedie to k zmene v školstve,“ poznamenala Horníková.

Všetky základné školy majú podľa novej kurikulárnej reformy učiť od školského roku 2026/2027.

Dátum vloženia: 19. 4. 2024 22:01

Prečo byť členom?

Staňte sa členom nášho združenia a pomôžte sebe a svojej škole rásť.

  • ​​ Osobné stretnutia Každoročne organizujeme zasadnutia združenia, kde spoznáte a vymeníte si skúsenosti so stovkami riaditeľov a riaditeliek. Hosťami sú pravidelne aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním riadených organizácií.
  • ​​ Legislatíva Dostanete možnosť odborne pripomienkovať jestvujúcu a pripravovanú legislatívu, čím môžete ovplyvniť jej finálnu podobu.
  • ​​ Spájanie Spoznáte kolegyne a kolegov, ktorí Vám v budúcnosti môžu pomôcť pri riešení problémov aj na Vašej škole. Zdieľanie skúseností je jeden z hlavných cieľov združenia.

hore